DEVAM EDEN
PROJELER
ADAY
ÖĞRENCİLERİMİZ
DPU WEB TV
DPU RADYO
DUMLUPINAR
E-DERGİ
İLERİ TEKNOLOJİLER
MERKEZİ
ÜNİVERSİTE
KÜTÜPHANESİ
SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ

DPUDuyuru Daha Fazla Duyuru

DPUEtkinlik Daha Fazla Etkinlik

E
t
k
i
n
l
i
k

Daha Fazla Etkinlik

Yerleşkemizde
Bugün
19 Ocak 2017, Perşembe
Perşembe
Karla Kar. Yağmur
0°     5°
Cuma
Karlı
-1°     1°
Cumartesi
Parçalı Bulutlu (gündüz)
-7°     1°
Öğrenci Yemek Listesi
Personel Yemek Listesi
ŞEHRİYE ÇORBA
BALIK
PİYAZ
TAHİN HELVA

Altın Kalp Münacat ve Naat Yazma Yarışması

En Yakın Etkinlik - 26 Kasım 2016, Cumartesi

Yarışmanın Amacı: Büyük Türk-İslâm mutasavvıf, mütefekkir ve şairi Hz. Mevlâna’nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (07-17 Aralık) kapsamında; onun Cenâb-ı Hakk’a kul ve Kur’ân-ı Kerîm’in yolunda oluşuna, Hz. Peygambere duyduğu muhabbet ve bağlılığa vurgu yapmak üzere ulusal seviyede bir “Münacat ve Naat Yazma Yarışması” tertip etmektir. YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR Katılımcılar: Türkiye genelinde düzenlenen  “Münacat ve Naat Yazma Yarışması”na 18 (on sekiz) yaş ve üzeri isteyen herkes katılabilir. Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili Kültür ve Turizm Müdürlüğünde yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede yakınları (kan ve sıhrî hısımları) yarışmalara katılamazlar. Her yarışmacı yarışmaya bir Münacat ve/veya Naat ile katılabilir. Nazım şekli yönünden herhangi bir sınırlama olmayıp, şiirler hece, aruz vezinleriyle veya serbest tarzda yazılabilir.      YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER Yarışmaya gönderilecek Münacat ve Naatların daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, CD, DVD, MP3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel/resmi hiçbir yayın kuruluşunda (radyo, TV, vb.) daha önce yayınlanmamış olması gerekir. Yarışmaya gönderilen şiirler, yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayınlanamaz. Münacat ve Naatların gönderen kişiye ait olması gerekmektedir. Aksi halde şiirler ödül almış olsa bile ödül geri alınacaktır. ESER (ŞİİR) TESLİMİ Katılımcılar bu Şartname ekindeki “Münacat ve Naat Yarışması Katılım Formu”nu dolduracaklardır. Şiirler, Microsoft Word dosyası formatında, 12 punto ve Times New Roman yazı karakteriyle, sağ üst köşede “Rumuz” yer alacak şekilde yazılacak, 6 (altı) nüsha halinde (ayrıca bir CD’ye de yüklenmiş olarak) çoğaltılacaktır. Yarışmaya katılacak şiirlerin Word belgesi olarak düzenlenmiş hali munacatvenatyarismasi@gmail.com adresine e-mail yoluyla da gönderilecektir. Katılımcılar, her şiir için en az 5 harften oluşan ayrı bir rumuz kullanacaklardır. Katılımcılar, her şiir için, biri küçük “KİMLİK ZARFI”, diğeri büyük “EVRAK ZARFI” olmak üzere, 2 adet zarf hazırlayacaklardır. KİMLİK ZARFI: Kimlik zarfı üzerine yalnız “RUMUZ” yazılacaktır. Kimlik zarfı içine; bu şartname ekinde bulunan (EK:1 Eser Katılım Dilekçesi) ile (EK:2 Katılım Formu) doldurulup imzalanarak konulacaktır. EVRAK ZARFI:  Evrak Zarfı üzerine yalnız “RUMUZ” yazılacak, içine şiirin 6 (altı) nüsha çıktısı ve hazırlanan CD konulacaktır. Katılımcılar birden fazla şiirle yarışmaya katılıyorlarsa, her şiir için, istenilen dokümanlar ve zarflar ayrı ayrı düzenlenecektir. Posta-Kargo yoluyla veya elden yapılan müracaatlarda, Kimlik ve Evrak Zarfı üzerinde veya şiirin yazılı olduğu kağıtta şiir sahibinin adı belirtilmişse veya kimlik belirleyecek şekilde bir işaret konulmuşsa, söz konusu şiir değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır. Kimlik Zarfı ile Evrak Zarfı gerekli kontroller yapılmak suretiyle büyük bir zarfın içine konulacak ve bu zarf posta-kargo marifetiyle veya şahsen Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen adresine ulaştırılacaktır. 20 Şubat 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze ulaşmayan şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.      Adres: Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sosyal İşler Şubesi                  Aziziye Mah. Aslanlı Kışla Cad. No: 5 Karatay/KONYA ÖDÜLLER Her iki kategori için ayrı ayrı olmak üzere; Birincilik Ödülü         : 15.000 TL İkincilik Ödülü           : 10.000 TL Üçüncülük Ödülü       :   5.000 TL Mansiyonlar  (üçer)    :   2.500 TL SEÇİCİ KURUL 1.  “Münacat ve Naat Yazma Yarışması”na katılmak üzere Kuruma teslim edilen tüm şiirler, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, oluşturulan bir Ön Seçici Kurul tarafından ön elemeye tabî tutulur. 2.  Ön Seçici Bu Kurul’un seçtiği şiirler arasından, ödül-mansiyon alabilecek nitelikteki şiirler 6 kişilik Seçici Kurul tarafından tespit edilir. 3.  Seçici Kurul, hazırlayacağı raporda, “Ödüle ve Mansiyona Değer” şiirleri belirtir. 4. Ödül ve Mansiyona değer bulunan şiirler açıklandıktan sonra, sonuçlar bu şiirlerin sahiplerine de ayrıca yazılı olarak bildirilir. SEÇİCİ KURUL: Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ (Diyanet İşleri Başkanı) Prof. Dr. Mustafa İSEN (Milletvekili) Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ (Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Nurullah GENÇ (Merkez Bankası Meclis Üyesi) Dr. İbrahim DEMİRCİ (Yazar) Bestami YAZGAN (Şair) Cahit KOYTAK (Şair) KARŞILIKLI HAKLAR Dereceye giren şiirlere aşağıda belirtilen ödüller verilecek olup, dereceye giren şiirler ile uygun görülen şiirlerin antoloji olarak basılması, bestelenmesi ve diğer çalışmalar için kullanılması halinde adaylara ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir. Gerekli görülmesi halinde organizasyon heyeti yarışma şartnamesi ve diğer ayrıntılarda değişiklik yapabilir. Yarışmaya katılan adaylar yukarıdaki maddelerde belirtilen bütün hususları kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Konya Mahkemeleri yetkilidir. Yarışmacı; şiir üzerindeki haklar bakımından devre ehil olduğunu, şiir üzerinde üçüncü kişilerin herhangi bir hakkının bulunmadığını, bu hakların kendisine ait olduğunu ve daha önce hiç kimseye bu hakları devretmediğini; üçüncü kişilerin şiirin tümü ya da bir bölüm üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını; bu durumda oluşabilecek her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. YARIŞMA TAKVİMİ Başvuru                                       : 20 Haziran 2016 – 20 Şubat 2017 Seçici Kurul Değerlendirmesi     : 31 Mart 2017 Sonuçların Açıklanması              : 10 Nisan 2017 Ödül Töreni                                : 14 Nisan 2017 YARIŞMA SEKRETERYASI: Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sosyal İşler Şubesi Fatma ÇAKMAK - 0 505 548 35 56 Ömür DEMİREL - 0505 771 56 59 Tel: 0332 353 40 20 - Faks: 0332 353 40 23 ADRES: Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sosyal İşler Şubesi Aziziye Mah. Aslanlı Kışla Cad. No: 5 Karatay/KONYA EK-1 YARIŞMAYA KATILIM DİLEKÇESİ ADRES: Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sosyal İşler Şubesi Aziziye Mah. Aslanlı Kışla Cad. No: 5 Karatay/KONYA “MÜNACAT VE NAAT YAZMA YARIŞMASI”na  gönderdiğim …...............……………….. rumuzunu taşıyan eser tamamıyla kendime aittir. “MÜNACAT VE NAAT YAZMA YARIŞMASI” şartnamesinde yer alan hükümleri aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.   …../…../201... Katılımcının Adı-Soyadı İmza     Ad-Soyad                                          : ……………………………………………………… TC Kimlik No                                    : ……………………………………………………… Doğum Tarihi                                     : ……………………………………………………… Eserin Rumuzu                                  : ……………………………………………………… Adres                                                 : ……………………………………………………… Telefon                                               : ……………………………………………………… GSM                                                  : ……………………………………………………… E-Mail                                                : ………………………………………………………   (NOT: Bu form yarışmaya gönderilen her eser için ayrı ayrı bilgisayar ortamında düzenlenecektir.)   EK-2 KONYA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ALTIN KALP MÜNACAT VE NAAT YAZMA YARIŞMASI KATILIM FORMU KATILIMCININ ADI ve SOYADI   FOTOĞRAF ADRESİ         CEP TELEFONU   EV/İŞ TELEFONU   E-POSTA ADRESİ    KISA ÖZGEÇMİŞİ             ESER HAKKINDA BİLGİ TÜRÜ        [   ]  MÜNACAT            [   ]  NAAT ŞİİRİN ADI    ŞİİRİN KAÇ KIT’A, BEYİT ve ya MISRA OLDUĞU   OKUNMA SÜRESİ    …. Dakika   …. Saniye