Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

   Antrenörlük Eğitimi

   Spor Yöneticiliği

   Rekreasyon

 
 
  Üniversite
  Akademik Birimler
  İdari Birimler
  Öğrenci İşleri
  Ana Sayfa
 

 

 

 

    Santral
   0274 227 04 58 / 0274 227 04 59

     Faks
   0274 227 04 60

    Eposta
    besyo@dpu.edu.tr

     Adres
   Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Germiyan Kampüsü, Afyon Yolu 43020, KÜTAHYA

 

 

 

Yüksekokul Sitesi - http://besyo.dpu.edu.tr


 1992 yılında kurulan Dumlupınar Üniversitesi gelişimini hızlı bir şekilde tamamlamamış ve bugün ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından biri haline gelmiştir.

Üniversitemizde bir lisans programında Spor Eğitimi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 14 Nisan 1994 yılında açılan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile başlamıştır.

15 Haziran 1999 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurularak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü buraya bağlanmıştır. 1994 yılında birinci ve ikinci öğretim programları olarak açılan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde ikinci öğretim programı 2001 yılından itibaren kaldırılmıştır.

1994 yılından açılan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne ilaveten Yüksekokulumuz bünyesinde 2003 yılından itibaren Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümleri katılmışlardır.

Yüksekokulumuz bünyesinde Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında 30'ar öğrenci alınması konusunun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 21.02.2003 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelendiği ve 2547 sayılı Kanunu'nun 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2, 2/h maddeleri uyarınca uygun görülmüştür.

Yine Yüksekokulumuz bünyesinde Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümleri Mayıs 2006 tarihinde II. Öğretim Programı açılarak 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 30'ar öğrenci alınmasına karar verilmiştir.

2009-2010 Akademik yılında Yüksekokulumuzda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde 255, Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde 90 ve Spor Yöneticiliği Bölümünde 90 olmak üzere toplam 435 öğrenci öğrenim görmektedir.

© 2011 Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü
Adres: Dumlupınar Üniversitesi Merkez Yerleşke Tavşanlı Yolu 10. KM KÜTAHYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (274) 265 20 31 ( 3 Hat ) Fax: +90 (274) 265 20 14 - Eposta :
webadmin@dpu.edu.tr