Grafik

   Resim

   Seramik ve Cam

   Çizgi Flim (Animasyon)

   İç Mimarlık

 
 
  Üniversite
  Akademik Birimler
  İdari Birimler
  Öğrenci İşleri
  Ana Sayfa
 

 

 

 

    Santral
   0274 265 20 45 /

     Faks
   0274 265 20 44

    Eposta
    gsf@dumlupinar.edu.tr

     Adres
   Merkez Kampus.Tavşanlı yolu 10. km. KÜTAHYA

 

 

 

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Web Sayfası:

http://gsf.dpu.edu.tr

 

Genel Bilgiler

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, sanat eğitimini çağdaş bir toplum yaratmanın ve ekonomik gelişmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görmektedir. Bu bakımdan Fakültemizin yüklendiği görev; Türk Sanatında; yerel estetik bakıştan hareketle, evrensel çizgide ve rekabet üstünlüğü yaratacak ekonomik değerlere sahip yeni sanatsal ürünlerin ve yeni sanat kuramlarının ortaya çıkmasını sağlamak, görsel okur- yazarlığı kazanmış, farklı disiplinlerden yararlanabilen, özgün ve toplumsal sorumluluğu da göz önüne alarak özgür düşünebilen; çağın bilgi birikimi ve teknolojisini birlikte kullanabilen; yerel ve evrensel değerlerden yararlanmasını bilen; tasarım alanında var olan veya olacak olan problemlere çözüm önerileri getirebilen; eleştirel düşünebilen, ulusal ve uluslar arası alanda kendi varlığını ortaya koymaya çabalayan, estetik duyarlılığı gelişmiş ve felsefi açıdan donanımlı bireyler yetiştirmektir.

Vizyon açısından ise, yerelden hareketle dünyadaki değerleri de dikkate alarak farklı ve özgün tasarımlar ile sanat eserleri ortaya koyabilecek eğitim ortamı oluşturmak; özgüveni gelişmiş ve geleceğe yönelik projeler ortaya koyabilecek bireyler yetiştirmek; ülkemizin sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda tasarım ve sanat alanında ihtiyaç duyduğu ve ileride duyabileceği alanlara yönelik programlar geliştirmek; teknolojiyi takip eden ve bunu en iyi biçimde kullanabilecek fiziksel ortamı sağlamak amaçlanmaktadır.

Fakültemiz; yurt içi ve yurt dışından benzer eğitim kurumlarıyla yakın ilişkiler içinde bulunmakta ve işbirliğini sürdürmektedir. Fakültemiz; Grafik, Resim, Seramik, İç Mimarlık bölümleri ve Animasyon Ana Sanat Dalı’ndan  oluşmaktadır. İç Mimarlık Bölümüne henüz öğrenci kabul edilmemektedir.

Fakültemizde 2011-2012 eğitim öğretim yılı itibariyle 869 lisans ve 90 yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerimize tam zamanlı 22, yarı zamanlı 17 akademik personel ile, 20 idari personel  hizmet vermektedir. Ayrıca fakültenin elemanı olup doktora ve yüksek lisans eğitimi için diğer üniversitelerde öğrenim gören 7 akademik personeli vardır.

Tarihçe

Sanat eğitimini çağdaş bir toplum yaratmanın ve ekonomik gelişmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak gören , sürekli olarak kendini yenileyen, artan yeni sanatsal ürünleri ile gerek ulusal, gerekse uluslararası sanat ve tasarım alanlarında da başarısını her geçen gün artıran Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Yüksek Öğretim Kurulunun 12.06.1999 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.03.01- 1461-19356 sayılı yazıları ile üç bölüm halinde açılmıştır. Yine Yüksek Öğretim Kurulunun 20.04.2000 tarih ve B:30.00.00.03.06.03.897-7915 sayılı onayları ile 2000-2001 öğretim yılında Grafik bölümüne 40 öğrenci alınarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2003-2004 Öğretim yılında Grafik Bölümü İkinci Öğretime 20 öğrenci, Resim Bölümüne 20 öğrenci alınmış olup, eğitim sürdürülmüştür.

Fakültemiz 2000 yılında faaliyete geçtiği şehir merkezinde bulunan Çamlıbahçedeki binada bir yıllık eğitimin ardından, 2001-2002 öğretim yılları arasında, Germiyan Kampusündeki Kütahya Meslek Yüksek Okulu binasında iki yıl boyunca eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür. Şu anda ise, Grafik, Resim, Seramik, İç Mimarlık Bölümü’nün yanı sıra Çizgi Film / Animasyon Ana Sanat Dalı Programı ile eğitim-öğretimini merkez kampuste bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi  binasında sürdürmektedir. İç Mimarlık bölümü dışında diğer tüm bölümlere öğrenci kabul edilmektedir.

Fakültemizde fiziki altyapı, her geçen gün daha da güçlendirilmekte ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çağın gerektirdiği teknolojik altyapı ve donanımla zenginleştirilmektedir. Bu kapsamda fakültede 20 adet MAC tabanlı bilgisayar ile 103 adet PC tabanlı bilgisayar öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Baskı atölyesi hem yüksek hem çukur hem de düz baskı tekniklerinin uygulanabileceği şekilde donatılmıştır. Bu atölyeden lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans öğrencileri de yararlanmaktadır. Resim ve Seramik Bölümleri’ndeki atölyelerinde, öğrencilerin ihtiyaç duydukları gerekli teknik araç- gereç donanımının yanı sıra seçmeli derslerde kullandıkları bazı malzemeler fakülte tarafından karşılanmaktadır. Baskı resim ile seçmeli vitray dersleri bunlardan bazılarıdır.

Yeni bina ile birlikte kullanım alanı yaklaşık olarak 22000 m2’yi bulmuştur. Yeni bina içerisinde 65 m2’lik atölyelerin yanı sıra 70, 142 ve 327 m2’lik atölyelerde hizmet verilecektir. Atölyelerin yanı sıra her öğretim elemanına birer adet çalışma ofisi, iki adet 327 m2’lik sergi salonu, 4 adet amfi, 8 adet teorik amaçlı derslik, bir kafeterya, bir yemekhane, yüksek lisans öğrencilerinin gruplar halinde çalışabilecekleri atölyeler, internet odası, kitaplık vb. bulunacaktır. Ayrıca her atölyede öğrencilerin derslerde gerekli olacak tüm altyapı ve teknik donanım mevcuttur.

Güzel Sanatlar Fakültesi her yıl bir çok etkinlik gerçekleştirmektedir: Bunlardan biri Ulusal düzeyde “Çizgi Film Festivali” ve diğeri ise 2010 yılı itibariyle 4.sünün yapıldığı “Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması”’dır. Bunun dışında her yıl hem Kütahya’da hem de Kütahya dışında etkinlikler gerçekleştirilmektedir. 2010 yılı itibariyle fakültede ve dışında gerçekleştirilen etkinlik sayısının toplamı yaklaşık 120’dir. Bu etkinlikler içerisinde sergiler sayı olarak yaklaşık 70’ın üzerindeki oranıyla en önemli kısmı oluşturmaktadır.Bunun dışında büyük kentlerdeki sanatsal ve kültürel organizasyonlara (bienal, fuar, sergi, grafist-tasarım günleri), kültürel ve eğitsel amaçlı müze, ören yerleri ile tarihi mekanlara geziler düzenlenmektedir. Kütahya’nın büyük kentlere yakın olması (İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Antalya, Konya, Bursa vb.) fakültemiz açısından ulaşımı kolaylaştırmakta ve öğrenciler açısından da bir avantaj sağlamaktadır.

Ayrıca fakültemizin öğretim elemanları kitap, makale, bildiri vb. gibi bilimsel yayınlar yapmakta ve sanatsal anlamda bianel, fuar, sergi, seminer, panel, söyleşi vb. gibi etkinlikler gerçekleştirmekte ve projeler ile akademik araştırmalara imza atmaktadırlar.
Öğrenciler öğrenim görmek için fakültemizi tercih ettikleri takdirde, öncelikle Türkiye’de eşine az rastlanan bir kampus ve mimari yapıların bir kimlik oluşturduğu ortamda eğitim göreceklerdir. Ayrıca yeni binamıza taşındığımız takdirde geniş mekanlarla birlikle alt yapı ve donanım bakımından yeterli bir ortamda motivasyonları artmış ve verimli bir atmosfer bularak öğrenim göreceklerdir. Fakültemizde öğrenim gören öğrenciler şartları yerine getirdikleri takdirde Erasmus Öğrenci değişim Programı sayesinde yurt dışında eğitim görme imkanlarını da kazanabileceklerdir. Ayrıca öğrenciler, bölümler arasındaki entegrasyon sayesinde, çift anadal yapabilmektedirler. Tam zamanlı öğretim kadrosu yanında yarı zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanlarıyla dersleri yürütmeye çalışan fakültemiz, öğrencilere nitelikli bir eğitim vererek öğrencilerin alanlarında donanımlı bir şekilde yetişmelerine olanak sunmaktadır. Ayrıca çoğu güzel sanatlar fakültesinde olmayan Çizgi film-Animasyon Ana sanat Dalı Programı ile lisans ve lisans eğitiminden sonra tezli ve tezsiz lisans üstü programlarıyla onlara yeni öğrenim imkanları verilmektedir. Yukarıda belirttiğimiz gerekçelerden dolayı, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye’deki Fakülteler içerisinde en hızlı büyüyen ve gelişen fakülteler arasında yer aldığı söylenebilir. 

 

© 2011 Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü
Adres: Dumlupınar Üniversitesi Merkez Yerleşke Tavşanlı Yolu 10. KM KÜTAHYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (274) 265 20 31 ( 3 Hat ) Fax: +90 (274) 265 20 14 - Eposta :
webadmin@dpu.edu.tr