English
   İşletme Doktora Programı

   İktisat Doktora Programı

   İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Doktora Programı

   Maliye Doktora Programı

   İşletme Yüksek Lisans Programı

   İktisat Yüksek Lisans Programı

   Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı

   Maliye Yüksek Lisans Programı

   Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

   Tarih Yüksek Lisans Programı

   Tarih Doktora Programı

   Türk Dili ve Edebiayatı Yüksek Lisans Programı

   Batı Dilleri ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

   İlköğretim Yüksek Lisans Programı

   Resim Yüksek Lisans Programı

   Grafik Yüksek Lisans Programı

   Arkeoloji Yüksek Lisans Programı

 
 
  Üniversite
  Akademik Birimler
  İdari Birimler
  Öğrenci İşleri
  Ana Sayfa
 

 

 
Akademik Personel
 

    Santral
   0274 265 20 31 /

     Faks
   0274 265 20 40

    Eposta
    sbe@dpu.edu.tr

     Adres
   Merkez Kampüs Tavşanlı Yolu 10.Km. KÜTAHYA

 

 

 

Enstitü Web Sitesi : http://sbe.dpu.edu.tr


Sosyal Bilimler Enstitüsü, 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile 2809 sayılı kanuna eklenen 23/c maddesi ile kurulmuştur. İlk öğrenime 1993-1994 öğretim yılı güz yarıyılında başlamıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 3. maddesinde belirlendiği şekliyle enstitüler; üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur. Lisansüstü öğrenim; yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır.

1) Yüksek Lisans (Bilim Uzmanlığı, Yüksek Mühendislik, Yüksek Mimarlık, Master): Bir lisans öğretimine dayalı eğitim, öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

2) Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en A az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

3) Tıpta Uzmanlık: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

4) Sanatta Yeterlik: Lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisans üstü bir yükseköğretim eşdeğeridir.

İlk öğrenime 1993-1994 öğretim yılı güz yarıyılında başlamıştır. Sosyal bilimler Enstitüsü'nde hali hazırda aşağıdaki lisansüstü programlarımız bulunmaktadır.

Programlar
Doktora Programları
İşletme
İktisat
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Maliye
Tarih

Yüksek Lisans Programları

İşletme (Muhasebe-Finansman) 
İşletme (Yönetim-Organizasyon) 
İşletme (Yönetim-Organizasyon) 2. Grup
İşletme (Pazarlama) 
İşletme Tezsiz 
İktisat 
İktisat (Para ve Banka) 
Maliye
Kamu Yönetimi 2. Grup 
İşletme (Yönetim-Organizasyon) Bilimsel Hazırlık Programı 
İktisat (Para ve Banka) Bilimsel Hazırlık Programı
Kamu Yönetimi Bilimsel Hazırlık Programı 
Kamu Yönetimi
Sosyoloji 
Tarih (T.C. Tarihi) Yüksek Lisans
Tarih (Yakınçağ Tarihi) Yüksek Lisans
Tarih (Yeniçağ Tarihi) Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı 
Batı Dilleri ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı) 
İlköğretim (Okul Öncesi Öğretmenliği)
İlköğretim  (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği)
İlköğretim (Sınıf Öğretmenliği) 
Resim
Grafik
Arkeoloji

 

 

Akademik Personel

Doç.Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU
Arş.Grv. Yusuf SOYUPEK
Arş.Grv. Arif KARAKUŞ
 
İdari Personel
Muammer CİNGÖZ
Veli UZUN 
Niyazi ÖZBAY
Hayrunnisa NÖBETÇİ
Ömer GÜÇLÜ
Yasin ÖZDİL
Şenol BAL
Hatice NAZLI
Zeliha İLGÖRDÜ
 
İletişim
Adres: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Merkez Kampüs KÜTAHYA / TÜRKİYE 
Telefon: 0 274 265 20 31 
Fax: 0 274 265 20 40
Dahili Numaralar
Enstitü Sekreteri: 2251
Mutemet: 2266
Genel Evrak: 2252
Müdür Sekreteri: 2265
Öğrenci İşleri: 2254-2156-2267
Arşiv: 2253
Araştırma Görevlileri: 2269-2250
 
LİNKLER

© 2011 Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü
Adres: Dumlupınar Üniversitesi Merkez Yerleşke Tavşanlı Yolu 10. KM KÜTAHYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (274) 265 20 31 ( 3 Hat ) Fax: +90 (274) 265 20 14 - Eposta :
webadmin@dpu.edu.tr