English
   Biyoloji

   Matematik

   Fizik

   Kimya

   İnşaat Mühendisliği

   Makina Mühendisliği

   Maden Mühendisliği

   Seramik Mühendisliği

   Jeoloji Mühendisliği

   Endüstri Mühendisliği

   Elektrik-Elektronik Mühendisliği

   Mobilya Dekorasyon Eğitimi

   Makina Eğitimi

   Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

 
 
  Üniversite
  Akademik Birimler
  İdari Birimler
  Öğrenci İşleri
  Ana Sayfa
 

 

 
Akademik Personel
 

    Santral
   0274 265 20 31 /

     Faks
   0274 265 20 60

    Eposta
    fbe@dpu.edu.tr

     Adres
   Merkez Kampüs Tavşanlı Yolu 10.KM KÜTAHYA

 

 

 

Enstitü Web Sitesi : http://fbe.dpu.edu.tr


 

Adres: Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampus KÜTAHYA

Tel: 90 (274) 265 20 31/4353       Fax:90 (274) 265 20 60

Mail: fbe@dumlupinar.edu.tr

 

        Fen Bilimleri Enstitüsü, 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile 2809 kanuna eklenen 23/c maddesi ile kurulmuştur. İlk eğitim - öğretime 1993-1994 Eğitim Öğretim Yılı güz yarıyılında başlamıştır.

 

MİSYON

            Enstitüler lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü, Üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen imkanlar ve aktarılan kaynaklar akademisyenlerin bilimsel derecelerini aynı oranda etkileyecektir. Üniversitelerin bilimsel ve akademik seviyeleri Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile ölçülür.

             Bu amaçla lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknolojik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite – kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır. 

 

VİZYON

Enstitümüzün başlıca amacı, enstitümüze bağlı ana bilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmaktır. Mesleki ve yabancı dil bilgilerinin öğrencinin gelecekteki hedeflerinde başarılı olabilecek özellikte olması enstitümüz tarafından desteklenmektedir. Lisans üstü eğitim yapan öğrencilerimizin kendi çalışma alanlarının yanı sıra tüm bilim dallarına geniş vizyonla bakabilmeleri amaçlarımızdan birisidir.

Günümüzde üniversitelerin araştırma üniversitesi kimliğini kazanabilmesinde Fen Bilimleri Enstitülerinin büyük önemi bulunmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz toplumun yaşam standartlarının yükselmesini sağlayacak, dünya bilim ve teknoloji uygulamalarında söz sahibi olabilecek projeleri Enstitümüz desteklemektedir. Buna paralel olarak Enstitümüz sanayi ve diğer sektörlerle ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemektedir.

Hedefimiz, ileri ve uluslararası düzeyde ülkenin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak disiplinler arası araştırmacıları destekleyen, ülkemizin genç üniversitelerine öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştiren bir programlar bütünü oluşturmaktır.

           

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Enstitümüz bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli öğrenciler yetiştirmek, mezunlarıyla bilimsel nitelikte akademisyenler ve istihdam, işgücü piyasasında aranan bireyler olmasını sağlamaktır.

Bu amaçla Enstitümüzde Biyoloji, Kimya, Matematik, Makine Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Seramik Mühendisliği Anabilim Dallarında doktora eğitimi; Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Eğitimi, Mobilya Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans eğitimi; Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalında tezsiz yüksek lisans eğitimi yapılmaktadır.

            Fen Bilimleri Enstitüsünde aşağıda belirtilen Lisansüstü programlarda Eğitim Öğretim hizmetleri verilmektedir.

 

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

Programı

BİYOLOJİ

Botanik

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Zooloji

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Genel Biyoloji

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Moleküler Biyoloji

Tezli Yüksek lisans

FİZİK

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Tezli Yüksek lisans

Genel Fizik

Tezli Yüksek lisans

Katı Hal Fiziği

Tezli Yüksek lisans

Atom ve Molekül Fiziği

Tezli Yüksek lisans

Nükleer Fizik

Tezli Yüksek lisans

Matematiksel Fizik

Tezli Yüksek lisans

KİMYA

Organik Kimya

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Anorganik Kimya

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Fizikokimya

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Analitik Kimya

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Biyokimya

Tezli Yüksek lisans + Doktora

MATEMATİK

Cebir ve Sayılar Teorisi

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Topoloji

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Geometri

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Fonksiyonlar Teorisi ve Analiz

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Uygulamalı Matematik

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.

Telekominikasyon

Tezli Yüksek lisans

Elektronik

Tezli Yüksek lisans

Elektromanyetik Alanlar ve M.T.

Tezli Yüksek lisans

Bilgisayar Bilimleri

Tezli Yüksek lisans

Elektrik Tesisleri

Tezli Yüksek lisans

Elektrik Makineleri

Tezli Yüksek lisans

Elektrik-Elektronik

Tezli Yüksek lisans

Devreler ve Sistemler

Tezli Yüksek lisans

Telekomünikasyon

Tezli Yüksek lisans

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Tezli Yüksek lisans

ENDÜSTRİ MÜH.

Endüstri

Tezli Yüksek lisans

Yöneylem Araştırması

Tezli Yüksek lisans

İNŞAAT MÜH.

Hidrolik

Tezli Yüksek lisans

Yapı

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Malzeme

Tezli Yüksek lisans

Yapı İşletmesi

Tezli Yüksek lisans

Ulaştırma

Tezli Yüksek lisans

Geoteknik

Tezli Yüksek lisans

MADEN MÜH.

Cevher Hazırlama

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Maden İşletme

Tezli Yüksek lisans + Doktora

Jeoloji

Tezli Yüksek lisans

MAKİNE EĞİTİMİ

Makine Eğitimi

Tezli Yüksek lisans

 

 

MAKİNE MÜH.

Mekanik

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Makine Teorisi ve Dinamiği

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Enerji

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

İmalat ve Konstrüksiyon

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

Termodinamik

Tezli Yüksek lisans+ Doktora

MOBİLYA DEK. EĞT.

Mobilya Dekorasyon Eğitimi

Tezli Yüksek lisans

SERAMİK MÜH.

Seramik Müh.

Tezli Yüksek lisans + Doktora

ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ

Biyoloji Öğretmenliği

Tezsiz Yüksek Lisans

Fizik Öğretmenliği

Tezsiz Yüksek Lisans

Kimya Öğretmenliği

Tezsiz Yüksek Lisans

Matematik Öğretmenliği

Tezsiz Yüksek Lisans

JEOLOJİ MÜH.

Jeoloji Müh.

Tezli Yüksek Lisans

 

Doktora, Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Göre Öğrenci Sayıları

Fen Bil. Enstitüsü Dotora / Tezli ve Tezsiz Y.Lisans

LİSANSÜSTÜ DERS

LİSANSÜSTÜ TEZ

TOPLAM

E

K

E

K

E

K

T

Biyoloji Doktora

3

2

4

4

7

6

13

Kimya Doktora

1

4

1

1

2

5

7

İnşaat Müh. Doktora

1

1

1

0

2

1

3

Maden Müh. Doktora

6

2

6

1

12

3

15

Seramik Müh. Doktora

1

1

2

2

3

3

6

Biyoloji

6

8

13

7

19

15

34

Fizik

8

3

10

5

18

8

26

Kimya

4

7

7

8

11

15

26

Matematik

5

2

9

5

14

7

21

Elektrik-Elektronik M.

18

2

23

0

41

2

43

Endüstri Müh.

5

3

12

3

17

6

23

İnşaat Mühendisliği

2

0

2

0

4

0

4

Maden Mühendisliği

14

2

21

2

35

4

39

Makine Eğitimi

5

0

8

0

13

0

13

Makine Mühendisliği

11

2

24

6

35

8

43

Mobilya Dek. Eğt.

5

0

3

0

8

0

8

Seramik Mühendisliği

4

5

17

8

21

13

34

Biyoloji Öğretmenliği

11

17

0

0

11

17

28

Fizik Öğretmenliği

15

14

0

0

15

14

29

Kimya Öğretmenliği

3

13

0

0

3

13

16

Matematik Öğrtm.

13

14

0

0

13

14

27

TOPLAM

141

102

163

52

304

154

458

 

Enstitüde ilk kez, Haziran 1995’te yüksek lisans tezleri, Temmuz 1997’de doktora tezleri kabul edilmiştir. 24 Eylül 2008 tarihi itibariyle Enstitümüz doktora programlarından 8 öğrenci tezli yüksek lisans programlarından 599, tezsiz yüksek lisans programlarından 324 öğrenci mezun olmuştur.

Enstitümüzce yılda iki defa hakemli olarak “Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi” çıkarılmakta olup, 2009 yılı Ağustos ayına kadar on dokuz sayı çıkarılmıştır. 2000 yılı Ocak ayından itibaren çıkarılan “Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi” hakemli ve süreli yayın olup, 20. Sayısı basım aşamasındadır.

 

HEDEFLER

KISA VADELİ HEDEFLER

 

* Bulunduğumuz şehrin ve çevresinin yer altı ve yerüstü zenginliklerini ekonomiye kazandırmak için projeler geliştirmek ve sosyo-kültürel, ekonomik, estetik ve yönetsel sorunlarına çözümler üretmek ve bu alanlarda gelişmeye öncülük ederek desteklemektir.

 * Kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğine gidilerek, Enstitümüzden beklentileri netleştirip ortak projeler geliştirilecek; yerel düzeyde bilimsel destek bekleyen sorunların çözümü için örnek ve önder faaliyetlerde bulunulacaktır.

*  Akademisyenlerimizin bilgi ve becerilerini, daha fazla toplumsal hizmet ve katkı sağlayacak şekilde eğitim, araştırma ve uygulamalı çalışmalara yönlendirilmesini sağlamaktır.

* Lisansüstü derslerinin kalite, içerik ve seviyesini yükseltmek, çeşitliliğini artırmak ve günümüzde ihtiyaç duyulan alanlarda yeni bilim dallarının açılmasını (zemin mekaniği, hidrolik vs.) sağlamak.

* Yüksek Lisans tez konularının Kütahya ve Çevresine yönelik belirlenmesini ve bu konuda Üniversite-Yerel Yönetim-Sanayi işbirliğini sağlamak.

* Tez çalışmaları için üniversite dışındaki çevre imkânlarından ve ilimizde bulunan kuruluşlardan yararlanmak.

*  Tez çalışmalarının yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmasını teşvik etmek.

* Öğretim elemanlarının makale yazımına teşvik edilerek, Enstitümüz dergisinin yayın sayısının artırılmasını sağlamak.

*  Enstitümüzce düzenlenen Bilimsel toplantı, konferans, seminer sayısının artırılmasını sağlamak.

* Enstitümüz bünyesinde verilen tüm derslerin projeksiyon, slayt, tepegöz cihazının bulunduğu ortamlarda yapılmasının sağlanmak.

* Enstitümüzün lisansüstü programlarına Anabilim Dalı Başkanlıklarının teklifleri doğrultusunda yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınmasını sağlamak.

*  Enstitümüzdeki Araştırma Görevlisi sayısının artırılması ve Akademik çalışmaların geliştirilmesini sağlamak.

*  Üniversitelerde en üst düzey eğitim olan lisansüstü eğitime daha fazla maddi imkan sağlamak.

* Lisansüstü derslerin tamamının Profesör ve Doçent düzeyindeki Öğretim Üyeleri tarafından verilmesi, eğitim ve öğretim kalitesinin arttırılmasını sağlamak.

* Fen Bilimleri alanında Üniversitenin çekirdek kadrolarının Fen Bilimleri Enstitüsünden sağlanmasına çalışmak.

* Başarılı ve becerikli gençlerin önünün açılarak Fen Bilimleri Enstitüsüne        yönlendirilmesiyle Üniversiteye kazandırılmalarının sağlanması bu amaçla Enstitü bünyesine daha çok Araştırma Görevlisi kadrolarının takviye edilmesini sağlamak.

* Yurtdışı ve Yurtiçi bilim adamları yetiştirme burslarının sağlanmasında önderlik ve koordinasyon görevlerini üstlenmek.

* Yurtdışında eşdeğer kuruluşlarla Öğrenci, Öğretim Üyesi mübadelesi ve araştırma imkanlarına fırsat veren işbirliği ortamının sağlanması hedeflenmektedir.

 

ORTA VADELİ HEDEFLER 

·     Üniversitemiz Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından organize edilecek İngilizce hazırlık sınıflarının açılması; Yüksek lisans öğrencilerinin bilimsel teknolojik gelişmelerle yabancı dildeki yayınları izleyebilmesi, uluslar arası toplantıları takip edebilmelerini sağlamak.

·     Bilgi işlem odamızın daha fazla öğrencinin istifade edebileceği düzeye getirilmesi, bilgisayar sayısının artırılmasını sağlamak.

·     Enstitümüz Anabilim Dallarında araştırma laboratuarlarının kurulması, kütüphanelerin oluşturulmasını sağlamak.

·     Ülkemiz ve bölgemizin kalkınmasına katkıda bulunacak araştırma projelerinin hazırlanarak hayata geçirilmesi, bu yönde Üniversitemiz Araştırma Fonu imkânlarının artırılmasını sağlamak.

·     Ulusal ve Uluslar arası sempozyumların düzenlenmesi, seminerlerin organize edilmesini sağlamak.

 

UZUN VADELİ HEDEFLER

·     Anabilim dalları itibariyle Laboratuarlarımızı ileri araştırmaların yapılabileceği düzeye çıkarmak, ileri teknoloji malzemelerinin üretimine yönelik araştırmalar yapabilmek.

·     Mevcut doktora programlarına ilave olarak doktora programı olmayan Anabilim Dallarında doktora programlarının açılmasını sağlamak. Özellikle yörede önemli araştırmalar yapabilecek, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalları ile Matematik ve Fizik gibi temel anabilim dallarında doktora programlarının açılmasını sağlamak.

·     Kütüphane imkânlarını Doktora eğitiminde yeterli olabilecek düzeye getirmek.

·     Enstitünün kendisine ait bir hizmet binasına kavuşması ve Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesini sağlamak.

·     Çevremizdeki Endüstriyel kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu kuruluşların sorunlarını çözmede yardımcı olmak.

·     Enstitümüz dergisini tüm anabilim dallarını içeren genel dergi yerine özel konulu ve prestijli dergi haline dönüştürmek; örneğin İleri Teknoloji Seramikleri Dergisi, Bilgisayar ve Yazılım Dergisi, Mühendislik ve Çevre Dergisi, Bor Kimyasalları ve Teknolojisi Dergisi gibi.  

© 2011 Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü
Adres: Dumlupınar Üniversitesi Merkez Yerleşke Tavşanlı Yolu 10. KM KÜTAHYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (274) 265 20 31 ( 3 Hat ) Fax: +90 (274) 265 20 14 - Eposta :
webadmin@dpu.edu.tr